Discuz! Board 首页 资讯 查看内容

资讯

订阅

6月29日(下午)苏州钢材市场建筑钢材价格行情

2022-06-29| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注说明高线Φ6HPB300沙钢4970+20-过磅高线Φ8-10HPB300沙钢4870+20-过磅高线Φ6-10HPB3......
六月再见七月你好
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 说明 高线 Φ6 HPB300 沙钢 4970 +20 - 过磅 高线 Φ8-10 HPB300 沙钢 4870 +20 - 过磅 高线 Φ6-10 HPB300 永钢 4870 +20 Φ6:4920;Φ8:4930 过磅 高线 Φ6-10 HPB300 中天 4870 +20 Φ6:4930 过磅 螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4700 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4660 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 4640 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 4580 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 长达 4510 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 申特 4500 +20 无货 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 4480 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 安徽富鑫 4440 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鑫典 4450 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4630 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 4610 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 4560 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 4520 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400 中天 4590 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400 中天 4500 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 南钢 4510 +20 Φ12:4590 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 4460 +20 Φ12:4540 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 长达 4420 +20 Φ12:4490 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 杭钢古剑 4500 +20 Φ12:4570 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 萍钢 4470 +20 Φ12:4580 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 4370 +20 Φ12:4470 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新兴铸管 4450 +20 Φ12:4570 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中新钢铁 4370 +20 Φ12:4470 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 4500 +20 Φ25:4540 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 4460 +20 Φ16:4510;Φ25:4520 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中天 4440 +20 Φ25:4500;Φ22:4480 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 南钢 4460 +20 Φ25:4510 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 4400 +20 Φ25:4450;Φ16:4450 理计 螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 4410 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 4370 +20 货少 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 杭钢古剑 4440 +20 Φ25:4480 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 4410 +20 Φ25:4470;Φ18:4460;Φ20:4450 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 4310 +20 Φ25:4370 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州金虹 4310 +20 无货 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中新钢铁 4320 +20 Φ25:4380 理计 螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 4440 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 4580 +20 Φ28:4620 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4540 +20 Φ28:4600 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 4530 +20 Φ28:4580 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 南钢 4540 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 4490 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 长达 4450 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 杭钢古剑 4540 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 萍钢 4500 +20 Φ28:4550 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏鸿泰 4420 +20 Φ28:4480 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中新钢铁 4410 +20 Φ28:4460 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 4920 +20 货少 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 4690 +20 - 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中新钢铁 4740 +20 货少 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4730 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 4670 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 西城 4620 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 长达 4560 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 申特 4530 +20 无货 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鸿泰 4480 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 冷钢 4640 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 新三洲 4500 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 安徽富鑫 4460 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鑫典 4460 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 沙钢 4590 +20 Φ12:4670 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400E 永钢 4650 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400E 永钢 4550 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400E 中天 4620 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400E 中天 4530 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 南钢 4540 +20 Φ12:4620 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 西城 4490 +20 Φ12:4570 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 长达 4440 +20 Φ12:4510 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 杭钢古剑 4530 +20 Φ12:4600 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 萍钢 4520 +20 Φ12:4620 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 连云港兴鑫 4380 +20 Φ12:4480 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 联鑫黄海 4390 +20 Φ12:4510 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鸿泰 4390 +20 Φ12:4480 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冷钢 4510 +20 Φ12:4600 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 4360 +20 Φ12:4460 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 4370 +20 Φ12:4470 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 新三洲 4400 +20 Φ12:4530 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏镔鑫 4400 +20 Φ12:4490 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏扬钢 4370 +20 Φ12:4480 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中新钢铁 4390 +20 Φ12:4480 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鑫典 4360 +20 Φ12:4470 理计 螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫典 4330 +20 Φ12:4440 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400E 宝武鄂钢 4490 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400E 宝武鄂钢 4410 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB400E 武钢汉钢 4580 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB400E 武钢汉钢 4490 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 沙钢 4530 +20 Φ25:4590;Φ22:4580 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 永钢 4490 +20 Φ16:4540;Φ18:4530 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 中天 4470 +20 Φ25:4530;Φ22:4520 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 南钢 4490 +20 Φ25:4550 理计 螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 西城 4440 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 长达 4390 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 冷钢 4450 +20 Φ20:4490 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 杭钢古剑 4470 +20 Φ16:4510;Φ18:4510 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 萍钢 4440 +20 Φ20:4490;Φ18:4500;Φ25:4510 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 连云港兴鑫 4330 +20 Φ25:4390 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏鸿泰 4330 +20 Φ25:4390 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 联鑫黄海 4340 +20 Φ25:4400;Φ16:4370 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新三洲 4340 +20 Φ25:4400 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 4320 +20 Φ25:4380 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 4320 +20 Φ25:4380 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏镔鑫 4340 +20 Φ25:4400 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏扬钢 4320 +20 Φ25:4380 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 浙江万泰 4310 +20 Φ25:4370 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 中新钢铁 4330 +20 Φ25:4390;Φ22:4380 理计 螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 宝武鄂钢 4360 +20 Φ16:4400 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 武钢汉钢 4440 +20 Φ25:4500;Φ20:4490 理计 螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 西城 4470 +20 - 理计 螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 长达 4420 +20 - 理计 螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 冷钢 4480 +20 Φ25:4530 理计 螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 宝武鄂钢 4390 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 4570 +20 Φ28:4630 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 南钢 4560 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 西城 4530 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 4610 +20 Φ28:4670 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 杭钢古剑 4570 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 萍钢 4540 +20 Φ28:4600 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏鸿泰 4420 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 4410 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冷钢 4550 +20 Φ32:4610 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 新三洲 4430 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 4420 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏镔鑫 4430 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏扬钢 4410 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 沙钢 4630 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中新钢铁 4430 +20 Φ28:4480 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝武鄂钢 4450 +20 - 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 冷钢 4820 +20 Φ36:4880 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 沙钢 4930 +20 货少 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中新钢铁 4730 +20 货少 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 联鑫黄海 4440 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB500E 沙钢(张家港) 5060 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB500E 沙钢(张家港) 4980 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB500E 沙钢(张家港) 4910 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 沙钢(张家港) 4860 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 4940 +20 - 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 5310 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 武钢汉钢 4520 +20 Φ28:4580 理计 螺纹钢 Φ10 HRB500E 永钢 5030 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB500E 永钢 4950 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB500E 永钢 4880 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 永钢 4830 +20 Φ22:4890 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 永钢 4910 +20 Φ28:4970 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 永钢 5280 +20 - 理计 螺纹钢 Φ10 HRB500E 中天 5020 +20 - 理计 螺纹钢 Φ12 HRB500E 中天 4940 +20 - 理计 螺纹钢 Φ14 HRB500E 中天 4870 +20 - 理计 螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 中天 4820 +20 - 理计 螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 中天 4900 +20 - 理计 螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 中天 5270 +20 - 理计 盘螺 Φ6 HRB400 永钢 5270 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400 中天 5270 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400 江苏镔鑫 5070 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 5270 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400 江苏鑫典 4970 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 武钢汉钢 5140 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 4870 +20 Φ10:4930 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 4870 +20 Φ8:4920 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 4800 +20 暂缺 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 4870 +20 Φ10:4920 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 长达 4800 +20 货少 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 新兴铸管 4760 +20 Φ8:4800 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 4820 +20 Φ10:4880 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 4670 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 新三洲 4670 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 4670 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 安徽鸿泰 4670 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 杭钢古剑 4860 +20 Φ8:4900 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 南钢 4860 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 中新钢铁 4670 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏鑫典 4660 +20 - 过磅 盘螺 Φ12 HRB400 江苏镔鑫 4750 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 永钢 5300 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 中天 5300 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 江苏镔鑫 5080 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 沙钢 5300 +20 - 过磅 盘螺 Φ6 HRB400E 江苏鑫典 4980 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 永钢 4900 +20 Φ10:4940 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 中天 4900 +20 Φ8:4950 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 西城 4830 +20 暂缺 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 长达 4830 +20 暂缺 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 杭钢古剑 4890 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 萍钢 4850 +20 Φ8:4900 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 新三洲 4700 +20 Φ10:4750 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4700 +20 货少 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 沙钢 4900 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 联鑫黄海 4700 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 南钢 4890 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 中新钢铁 4700 +20 Φ8:4760 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏鑫典 4690 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 宝武鄂钢 4730 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 安徽鸿泰 4700 +20 - 过磅 盘螺 Φ8-10 HRB400E 武钢汉钢 4850 +20 Φ10:4910 过磅 盘螺 Φ12 HRB400E 江苏镔鑫 4780 +20 - 过磅 圆钢 Φ10 HPB235 徐州金虹 4710 +20 无货 理计 圆钢 Φ12-25 HPB235 徐州金虹 4690 +20 无货 理计

  1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;

  2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;

  3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;12m螺纹钢+30元/吨。

  上海钢联2021年“优质建筑用钢品牌”的生产企业。

(文章来源:海鑫钢网)

文章来源:海鑫钢网
分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

关于本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 鹿城新媒体版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 鹿城新媒体 X1.0